080808 524A33 621B39 AF3369 CC4C97 FF86D6 FFB7F6 FFECFF

کبود و سرخ و بنفش و... هزار رنگ‌تر از این؟

Posted by
Mahdi Monavari (Zanjan, Iran) on 29 April 2016 in Plant & Nature.

کبود و سرخ و بنفش و... هزار رنگ‌تر از این؟
جناب جنگ! بفرما، جهــان قشنگ‌تر از این؟

خودت کــه جنگ نبودی قرار بود برقصی
تو جشنِ سوخته هستی؛ چه نام، ننگ‌تر از این؟

شبیه حسّ سعادت، ولی مطابق عادت
نه بی‌شتاب‌تر از آن، نه بی‌درنگ‌تر از این

هزاره‌های پیاپی، ازل دقیقه‌ی من شد
برای حکّ محبّت، مجال، تنگ‌تر از این؟


-------------------
اسفند 1389
تهران، میدان ونک، گل فروشی

Canon EOS 60D 1/640 second F/5.6 ISO 100 47 mm

Canon EOS 60D
1/640 second
F/5.6
ISO 100
47 mm

گل