ای زلف یار، اینهمه گردنکشی چرا؟

Posted by Mahdi Monavari (Zanjan, Iran) on 18 June 2016 in Plant & Nature.

ما نقش دلپذیر ورق‌های ساده‌ایم
چون داغ لاله از جگر درد زاده‌ایم

با سینهٔ گشاده در آماجگاه خاک
بی‌اضطراب همچو هدف ایستاده‌ایم

بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم؟
با خود اگر قرار اقامت نداده‌ایم

پوشیده نیست خردهٔ راز فلک ز ما
چون صبح ما دوبار درین نشاه زاده‌ایم

چون غنچه در ریاض جهان، برگ عیش ما
اوراق هستیی است که بر باد داده‌ایم

ای زلف یار، اینهمه گردنکشی چرا؟
آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده‌ایم

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار
چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده‌ایم

****************

1395 خرداد
منطقه حاج سيران - زنجان

 

Canon EOS 60D
1/30 second
F/5.6
ISO 100
20 mm

plant
river
haj
seyran
zanjan